1. Đối tượng áp dụng:

Khách Hàng mua hàng hóa từ Nhà Bán Hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam trên trang thương mại điện tử: thaiphongstore.com.

2. Chính sách đặt hàng và giao hàng:

a. Chính sách đặt hàng:

  • Khách hàng sau khi đặt hàng và thanh toán thành công đối với các sản phẩm có biểu tượng “Hàng giao từ nước ngoài” sẽ không được phép hủy đơn hàng vì bất cứ lý do gì.
  • Giá bán sản phẩm đã bao gồm các phí, thuế phát sinh trong quá trình vận chuyển thông quan về Việt Nam và chưa bao gồm phí vận chuyển chặng cuối giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam. Phí vận chuyển giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam sẽ áp dụng theo chính sách giao hàng chung của thaiphongstore.com đối với khách hàng đặt hàng.
  • Khách hàng phải thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng xuyên biên giới, chưa áp dụng hình thức thanh toán trả sau COD và thanh toán trả góp.
  • Khách hàng đặt đơn hàng xuyên biên giới không đặt quá 10kg trên mỗi đơn hàng do việc thông quan có thể không thành công.
  • thaiphongstore.com không hỗ trợ xuất hóa đơn VAT cho khách hàng đối với hàng hóa xuyên biên giới. Biên lai/ hóa đơn mua hàng được đính kèm trong đơn hàng gửi tới khách hàng từ Nhà bán hàng nước ngoài không có giá trị báo cáo thuế.

b. Chính sách giao hàng:

  • Thời gian giao hàng: Từ 15 (mười lăm) đến 30 (ba mươi) ngày tùy theo quốc gia giao hàng, điều kiện địa lý, vận chuyển và được ước tính trong thông tin đơn hàng cho Khách hàng.
  • Cam kết giao hàng: thaiphongstore.com chỉ cam kết ước tính thời gian giao hàng, thời gian giao hàng thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào hàng hóa, điều kiện nhập khẩu, các yếu tố địa lý, thời tiết tại các quốc gia khác nhau.
  • Trong trường hợp đơn hàng chưa giao quá 45 (bốn lăm) ngày, người mua hàng được quyền khiếu nại và nhận hoàn tiền cho đơn hàng.

Đối với trường hợp đơn hàng giao hàng không thành công, thaiphongstore.com hỗ trợ giao hàng tối đa 03 (ba) lần. Sau đó hàng sẽ được giữ tại Kho  thaiphongstore.com trong vòng 14 (mười bốn) ngày, trong thời gian này, thaiphongstore.com sẽ cố gắng giao lại đơn hàng tuy nhiên không cam kết về vấn đề này. Tùy theo tình hình vận chuyển, đơn hàng vẫn có thể sẽ không được giao lại theo yêu cầu của quý khách. Quá thời hạn trên, thaiphongstore.com sẽ từ chối giao hàng lại và đơn hàng được coi như thành công, thaiphongstore.com không chịu trách nhiệm về tình trạng của hàng hóa và không có trách nhiệm hoàn tiền cho Khách Hàng.